Stavba ohrad

a další služby pro zemědělce a krajinu
Kontaktujte nás

služby pro zemědělce

Stavba ohrad

Oplocení a ohrady

Stavíme ohrady pro všechny druhy hospodářských zvířat v komerčních i zájmových chovech. Dlouholetá životnost a snadná údržba je jejich předností. Zamezit únikům zvířat, útokům predátorů a divokých psů – to jsou hlavní důvody rozhodnutí hospodářů pro realizaci ohrady na klíč.

Ohrady tvoří nejen funkční prvek, ale jejich vkusným provedením vzniká v krajině nová kompozice. Hospodář svou promyšlenou a pečlivou péčí dodává krajině nový rozměr. Na vzhledu a použitých materiálech záleží. Při realizaci je na prvním místě bezpečí zvířat v ohradě i bezpečí a pohodlný pohyb ostatních uživatelů přilehlého okolí.

Stavíme inspirováni zkušenými staviteli v Anglii a na Novém Zélandě. Používáme technologie Gallagher.

Další služby

Manipulace a fixace

Pro bezpečnou fixaci a klidnou manipulaci se zvířaty používáme kvalitní komponenty osvědčených světových výrobců Priefert, Gallagher a IAE. Pevná zařízení a naháňky kompletujeme s fixační klecí nebo čelem, doplňujeme o váhy a zařízení k automatické identifikaci zvířat.

Obnova porostu

Trvalé travní porosty jsou často popelkou v hospodářství. Nevhodná kvalita porostu, špatně zvolené komponenty osiv, nedostatečné zabezpečení proti škodám, to vše tvoří skládanku příčin neutěšeného stavu pastvin a TTP. Nabízíme kvalitní  přísev technologií diskového setí nebo přísev prutovými branami.

Přístřešky a vybavení

Drobné stavby pro návštěvníky či obyvatele krajiny lze s využitím techniky zakládání na dřevěné piloty stavět snadno a efektivně. Akátová kulatina tvoří bezpečné spojení se zemí. Pro stavby používáme osvědčené materiály od předních českých producentů dřeva.

služby pro krajinu

Zvelebení krajiny

Úprava terénu

Zpřístupnění terénu (zemní schody, lávky, zastavení, infrastruktura) je klíčem k živé krajině. Je důležité používat šetrné postupy a přírodě blízké materiály s dlouhou životností.

Drobné stavby

Současný trend drobných staveb, zastavení pro návštěvníky, či orientační plochy, vyrábíme z přírodních materiálů. Často takových, které nabízí právě zpřístupňovaná lokalita.

Zážitkové prvky

Použitá technologie zatloukání a tvořivá práce se dřevem jsou hlavní výhodou při návrhu netradičních herních a zábavních prvků. Realizujeme drobné stavby pro pobavení dětí.

Naučné stezky

Vyrábíme a osazujeme orientační body stezek, plochy pro umístění popisu jednotlivých zastavení a související herní prvky. Netradiční naučná stezka pak baví celou rodinu.

realizace

naše práce

statek Dvůr Želichov

Pro rodiny i školy

Dvůr Želichov

Sami hospodaříme v osadě Želichov, jejíž doložitelná písemná historie sahá do 14 století, kdy dvůr patřil k premonstranskému klášteru Želiv. Dvůr pod vrchem Věž nad Postupicemi tvoří základnu zemědělských a krajinářských aktivit na okolní půdě. Hospodaříme v režimu ekologického zemědělství od roku 2007. Zabýváme se pěstováním krmných obilovin a luštěnin a chovem skotu Aubrac. Naší velkou láskou je péče o krajinu a pobyt člověka v ní. A s ní.

Ubytování

Od roku 2018 nabízíme příležitostným návštěvníkům ubytování v soukromí, v části dvora jsme připravili letní byt pro velkou rodinu. Tichá a klidná část dvora je ideální zázemí pro poklidné trávení času na venkově. Apartmán má 3 ložnice, 3 koupelny, pračku a kuchyň s myčkou nádobí a lednicí.
Více informací a rezervace.

Školní výlety

Nabízíme výlety pro menší skupinky dětí s pedagogy a programem zaměřeným na práce na statku. Program nastavíme podle aktuálního ročního období, velikosti skupiny a cíle vzdělávacího plánu školy a třídy. Program je možné zaměřit na chov zvířat, problematiku zemědělství v období klimatických změn, navýšení biodiverzity v zemědělství a další.

Chov skotu

Po mnoha letech zkušeností jsme se rozhodli pro plemeno skotu Aubrac. Jalovice importované z Francie i výběr býků z francouzské plemenitby tvoří základ stáda. Zveme zájemce o toto klidné a příjemně ovladatelné plemeno k návštěvě nebo ochutnání vyzrálého masa z příležitostných porážek.

kontakt

Napište nám

Dvůr Želichov
Holčovice 19
257 01 Postupice
zelichov.dvur@gmail.com

Jan Pešout
(ohrady, péče o krajinu, chov skotu),
Tel.: 602 543 931

Irena Pešoutová
(školní výlety)
Tel.: 777 585 837

: 75128349, DIČ: CZ 8253170299