Jak správně určit legislativní i fyzické hranice ohrady? Je nutný geodet? Jak na likvidaci náletu? Jak naplánovat přístupy a vjezdy do ohrady?

Začněte přesným určením hranic pozemku, ke který má stavebník vlastnické či jiné právo, a to minimálně na dobu, na kterou je životnost ohrady plánována, tedy aspoň na 20 let.

Na místním stavebním odboru pověřené obce zjistěte požadavky při stavbě trvalého oplocení pro zemědělské účely. Postoje stavebních odborů se velmi liší, jedni nevyžadují nic, u jiných tomu může být jinak.

V každém případě ověřte dotazem sítě: vedení elektřiny, plynu, optických a datových kabelů. U ohrad v těsném sousedství doporučujeme informovat správce komunikace či trati, obvykle ani tento krok nebývá problém. Výše uvedené předpoklady vyjasní legislativní hranice.

Často je to horší s fyzickou identifikací hranic v terénu. Geodet je obvykle nutnost, někdy postačí jednoduché doměření od pozemkového úřadu. Ať je to jakkoliv, vyplatí se geodet alespoň v rozích, přesouvat rohy je komplikované a drahé.

Budoucí obvody ohrad jsou nejednou zarostlé náletem a pro jeho likvidaci nad 300 m2 je třeba povolení a je třeba to činit mimo období hnízdění ptáků.

Naše doporučení

Ohrada by měla být přístupná z obou stran, lépe se podsekává a jsou menší ztráty na vedení.

Nejdůležitější je vyjasnit si manipulaci se zvířaty a rozsah údržby.

Do ohrady se vjíždí jak se smykem, tak pro sklizeň pícnin, obvykle je dobré vjezdy dimenzovat na šířku 5 až 6 metrů, vždy tak, aby byly vjezdy na místech s dobrým výhledem a s ohledem na výhledové poměry.