Vybíráte konstrukční provedení své ohrady? Do rozhodování zapojte kombinaci ekonomických, bezpečnostních i estetických faktorů. Každý z faktorů má své nejlepší řešení, výsledek je však vždy kompromisem.

Jednoduchý příklad: dříve se obory pro vysokou řešily stavbou zdí okolo obor, které byly stavěny z kamene či cihel. Tvoří překrásné realizace v krajině, často s vysokou estetikou, jejich parametr bezpečí je prakticky absolutní, nicméně náklady na takovou stavbu jsou v současnosti neobhajitelné.

Naopak čistá ekonomika v chovu skotu tvrdí, že krávám „stačí“ dřevěná laťka jako nosič splétaného lanka, s jednou řadou vodiče ve výšce 70 cm a šroubovacím izolátorem. Krávám pro pohyb při dostatku pastvy jistě stačí, ale telatům již nikoliv. Černou zvěř vně ohrady neudrží a spárkatá zvěř tuto ohradu poškodí na mnoha místech v průběhu jediné noci.

Naše doporučení

Realizujte oplocení novozélandskou metodou „High tensile fence“.  Jedná se o ohradu s velmi napnutým vodičem. Je vybavená odpovídajícími prvky realizace (průběžné a koncové izolátory, kvalitní vodič, kompenzační pružiny a další).

Jako nosnou konstrukci vodičů používáme výhradně akátové sloupky vlastní výroby s rozměry, které snesou strojní zatloukání a opakované použití.